University logo Avaruustutkimuslaboratorio

CME kuva
LASCO:n ottama kuva CME:stä
Avaruustutkimuslaboratorio (ATL) perustettiin 1980-luvun lopulla Wihurin Fysiikantutkimuslaitoksen kosmisen säteilyn tutkimusryhmän 30-vuotisen toiminnan jatkajaksi. Laboratorion tehtävänä on harjoittaa avaruusfysiikan tutkimusta. Erityisesti tutkimus keskittyy auringon ja aurinkokunnan fysiikkaan ja avaruuden suurienergiaisiin hiukkasiin, sekä tutkimuksessa tarvittavien laitteiden kehittämiseen.

Tavoitteidensa saavuttamiseksi ATL järjestää alaan liittyvää perus- ja jatko-opetusta Turun yliopistossa.

ATL on osa Suomen Akatemian Kestävän avaruustieteen ja -tekniikan huippuyksikköä (FORESAIL, 2018-2025).
Space Research Laboratory, Department of Physics and Astronomy
FI-20500 University of Turku, FINLAND