University logo Avaruustutkimuslaboratorio


CME kuva
LASCO:n ottama kuva eräästä CME:stä
Avaruustutkimuslaboratorio (ATL) perustettiin 1980-luvun lopulla Wihurin Fysiikantutkimuslaitoksen kosmisen säteilyn tutkimusryhmän 30-vuotisen toiminnan jatkajaksi. Laboratorion tehtävänä on harjoittaa avaruusfysiikan tutkimusta. Erityisesti tutkimus keskittyy auringon ja aurinkokunnan fysiikkaan ja avaruuden suurienergiaisiin hiukkasiin, sekä tutkimuksessa tarvittavien laitteiden kehittämiseen.

Tavoitteidensa saavuttamiseksi ATL järjestää alaan liittyvää perus- ja jatko-opetusta Turun yliopistossa. ATL on myös mukana maan laajuisessa tähtitieteen ja avaruusfysiikan tohtorinkoulutusohjelmassa.

Space Research Laboratory, Department of Physics and Astronomy
FI-20500 University of Turku, FINLAND

Mail to Web Master in case of problems, suggestions, etc.
Download
SRL Wiki